Warunki Gwarancji

Udzielamy 14-to dniowej gwarancji rozruchowej na części używane liczoną od dnia odbioru przesyłki lub osobistego.

Termin ten może ulec przedłużeniu tylko po uprzednim (dokonanym przed zakupem) poinformowaniu nas o utrudnieniach wynikających z braku możliwości zainstalowania części w terminie ( np dłuższy okres oczekiwania na montaż w serwisie ).

Na produkty nowe udzielana jest gwarancja od 6-24 miesięcy w zależności od produktu i producenta zgodnie z dołączonymi informacjami dla danego produktu.

 

WARUNKI GWARANCJI NA UŻYWANE PODZESPOŁY SAMOCHODOWE W TYM ELEKTRONIKĘ:

1. Firma udziela gwarancji kupującemu bez odrębnej opłaty. Podstawą ewentualnych roszczeń jest dokument   potwierdzający zakup.

2. Okres udzielanej gwarancji na sprawdzenie używanych elementów elektroniki samochodowej nie    przekracza 14 dni od chwili ich wydania kupującemu.

3. Kupujący ma obowiązek sprawdzić zgodność oznaczeń znajdujących się na towarze oraz plomb, które są integralną jej częścią i podstawą do uwzględnienia reklamacji.

4. Brak dokumentu potwierdzającego zakup lub zerwanie zabezpieczeń firmowych powodują utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.

5. Uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek niewłaściwego montażu, transportu lub innych działań powodujących trwałe zmiany w materiale, dyskwalifikują towar do dalszej podmiany gwarancyjnej.

6.Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń towaru z winy klienta w tym: trwałe zmiany w oprogramowaniu urządzeń sterujących lub niewłaściwie przeprowadzony proces programowania tychże urządzeń. Przeróbki podzespołów, ingerencja we wnętrze produktu oraz zerwanie plomb gwarancyjnych dyskwalifikują towar do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Nie dopuszcza się także zastosowania produktu do celów lub warunków eksploatacyjnych innych niż przewidział producent dla danego podzespołu.

7. Montaż urządzeń elektronicznych oraz podzespołów o zaawansowanej budowie winien być potwierdzony na piśmie z wyszczególnieniem stwierdzonej wady (wydruki z urządzeń diagnostycznych), przez Autoryzowane Stacje Obsługi lub Stacje Diagnostyczne, posiadające uprawnienia w tym zakresie.

8. Firma ROMATRONIC zastrzega sobie prawo do wglądu w stan techniczny pojazdu klienta w szczególnych przypadkach, w celu jego weryfikacji. Odmowa tej czynności równoznaczna jest z utratą udzielonej gwarancji.

9. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyn tkwiącej w materiale dostarczonym jako wzór przez kupującego.

10. ROMATRONIC nie odpowiada za błędy diagnostyczne sugerowane jako usterkę przez inne podmioty.

11. W ramach uprawnień z tytułu niniejszej gwarancji kupującemu przysługuje w pierwszej kolejności : naprawa, wymiana towaru, zwrot zapłaconej sumy.

12. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej - Rzeczypospolita Polska

13. Koszty związane z nieuzasadnioną reklamacją (koszty ekspertyzy i przesyłek) pokrywa kupujący.

14. Klient zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć zakupioną część w celu naprawy bądź wymiany gwarancyjnej. W przypadku uzasadnionej reklamacji firma ROMATRONIC odsyła część na własny koszt

15. Przewidywany czas rozpatrzenia reklamacji 14 dni.

GWARANCJA NIE WYŁĄCZA, NIE OGRANICZA ANI NIE ZAWIESZA UPRAWNIEŃ KUPUJĄCEGO WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O RĘKOJMI ZA WADY RZECZY SPRZEDANEJ.

Sprzedawca w stosunku do Przedsiębiorców wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Tłumaczenie
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl